Plevník-Drienové

Katastrálne územia

Plevník-Drienové 846945

Základné sídelné jednotky

Dolina 24693
Plevník-Drienové 24694

Trenčiansky kraj (3) » Okres Považská Bystrica (306) » Plevník-Drienové (SK0226513474)