Pliešovce

Časti obce

Dolinky 412016
Lonec 412004
Pliešovce 411991
Podjavorie 411980
Polomy 411978
Zaježová 410998

Katastrálne územia

Pliešovce 846988
Zaježová 871915

Základné sídelné jednotky

Dolinky 27186
Lonec - Uhliská 24696
Neresnica 24697
Pliešovce 24698
Podjavorie 24699
Podrimáň 27189
Polomy 27190
Zábava 24701
Zaježová 27191
Za mlynom 24700

Banskobystrický kraj (6) » Okres Zvolen (611) » Pliešovce (SK032B518689)