Pobedim

Katastrálne územia

Pobedim 847062

Základné sídelné jednotky

Pobedim 24706