Počarová

Katastrálne územia

Počarová 847071

Základné sídelné jednotky

Počarová 24707