Počarová

Katastrálne územia

Počarová 847071

Základné sídelné jednotky

Počarová 24707

Trenčiansky kraj (3) » Okres Považská Bystrica (306) » Počarová (SK0226558222)