Podbiel

Katastrálne územia

Podbiel 847101

Základné sídelné jednotky

Podbiel 24710

Žilinský kraj (5) » Okres Tvrdošín (510) » Podbiel (SK031A509981)