Podhorany

Katastrálne územia

Podhorany 847305

Základné sídelné jednotky

Podhorany 24730
Rómska osada 24729

Prešovský kraj (7) » Okres Kežmarok (703) » Podhorany (SK0413523780)