Podhorany

Katastrálne územia

Podhorany 847313

Základné sídelné jednotky

Podhorany 24731

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Podhorany (525022)