Podhorie

Katastrálne územia

Podhorie 847356

Základné sídelné jednotky

Podhorie 24735

Žilinský kraj (5) » Okres Žilina (511) » Podhorie (SK031B517879)