Podhradie

Katastrálne územia

Podhradie 847399

Základné sídelné jednotky

Podhradie 24739

Trenčiansky kraj (3) » Okres Prievidza (307) » Podhradie (SK0227514306)