Podhradie

Katastrálne územia

Podhradie 847372

Základné sídelné jednotky

Podhradie 24737

Nitriansky kraj (4) » Okres Topoľčany (406) » Podhradie (SK0236505340)