Podkylava

Katastrálne územia

Podkylava 847526

Základné sídelné jednotky

Beňovci 24754
Hlavač 24751
Pagačovci 24755
Podkylava 24752

Trenčiansky kraj (3) » Okres Myjava (303) » Podkylava (SK0223506419)