Podolie

Katastrálne územia

Podolie 847640

Základné sídelné jednotky

Korytnianske kopanice 24762
Podolie 24764