mesto

Podolínec

Katastrálne územia

Podolínec 847674

Základné sídelné jednotky

Podolínec 24767