mesto

Podolínec

Katastrálne územia

Podolínec 847674

Základné sídelné jednotky

Podolínec 24767

Prešovský kraj (7) » Okres Stará Ľubovňa (710) » Podolínec (SK041A526975)