Pohronský Bukovec

Katastrálne územia

Pohronský Bukovec 847836

Základné sídelné jednotky

Pohronský Bukovec 24783

Banskobystrický kraj (6) » Okres Banská Bystrica (601) » Pohronský Bukovec (SK0321508896)