Pohronský Ruskov

Katastrálne územia

Pohronský Ruskov 847844

Základné sídelné jednotky

Pohronský Ruskov 24784

Nitriansky kraj (4) » Okres Levice (402) » Pohronský Ruskov (SK0232502677)