Pokryváč

Katastrálne územia

Pokryváč 847861

Základné sídelné jednotky

Pokryváč 24786