Poľany

Katastrálne územia

Poľany 847895

Základné sídelné jednotky

Poľany 24789

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Poľany (SK042B528668)