Polina

Katastrálne územia

Polina 847984

Základné sídelné jednotky

Polina 24798