Poľný Kesov

Katastrálne územia

Poľný Kesov 848018

Základné sídelné jednotky

Kesovský pereš 24799
Poľný Kesov 24801

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Poľný Kesov (SK0233500691)