Poloma

Katastrálne územia

Poloma 848034

Základné sídelné jednotky

Poloma 24803

Prešovský kraj (7) » Okres Sabinov (708) » Poloma (SK0418525049)