Poloma

Katastrálne územia

Poloma 848034

Základné sídelné jednotky

Poloma 24803