Poluvsie

Katastrálne územia

Poluvsie 848115

Základné sídelné jednotky

Poluvsie 24811

Trenčiansky kraj (3) » Okres Prievidza (307) » Poluvsie (SK0227514314)