Poluvsie

Katastrálne územia

Poluvsie 848115

Základné sídelné jednotky

Poluvsie 24811