Poniky

Časti obce

Ponická Huta 417725
Ponická Lehôtka 417713
Poniky 407811

Katastrálne územia

Poniky 848158

Základné sídelné jednotky

Ponická Huta 24814
Ponická Lehôtka 28220
Poniky 24815