mesto

Poprad

Časti obce

Kvetnica 414694
Matejovce 406004
Poprad 407823
Spišská Sobota 407835
Stráže pod Tatrami 407847
Veľká 407859

Katastrálne územia

Matejovce 836371
Poprad 848174
Spišská Sobota 848221
Stráže pod Tatrami 848298
Veľká 848417

Základné sídelné jednotky

Dlhé hony 28144
Historické jadro 24822
Hlavný priemyselný obvod I 27832
Hlavný priemyselný obvod II 28291
Kalion I 24835
Kalion II 28289
Kratiny 27829
Krátke hony 24847
Kvetnica 27827
Matejovce 23637
Na batizovskej ceste 24846
Nad stanicou 27833
Nemocnica 24833
Pod letiskom 24845
Popradské nábrežie 27822
Poprad - stred I 24817
Priemyselný obvod - stred I 24826
Priemyselný obvod - stred II 28284
Priemyselný obvod - stred III 28285
Priemyselný obvod - východ 27830
Priemyselný obvod - západ 24840
Pri štadióne I 24821
Pri štadióne II 28283
Pri vodojeme 24842
Sídlisko Banícka 24832
Sídlisko - juh I - II 24834
Sídlisko - juh III 27826
Sídlisko - juh V - VI 27825
Sídlisko Matejovce 27828
Sídlisko - sever 24820
Sídlisko - stred 27823
Sídlisko - západ II 24839
Sídlisko - západ III 24838
Sklady I 24830
Sklady II 28287
Sklady III 28288
Spišská Sobota - sever 24823
Stanica 27824
Staré ihrisko 24836
Stráže I 24829
Stráže II 28286
Stred III 24819
Továrenská štvrť 27831
Veľká - stred I 24841
Veľká - stred II 28290
Veľká - západ 24844
Veľký hon 24825
Za cintorínom 24843

Prešovský kraj (7) » Okres Poprad (706) » Poprad (SK0416523381)