Poráč

Katastrálne územia

Poráč 848557

Základné sídelné jednotky

Poráč 24855