Poruba

Katastrálne územia

Poruba 848638

Základné sídelné jednotky

Poruba 24863