Poša

Katastrálne územia

Poša 848697

Základné sídelné jednotky

Poša 24869