Potôčky

Katastrálne územia

Potôčky 848701

Základné sídelné jednotky

Potôčky 24870

Prešovský kraj (7) » Okres Stropkov (711) » Potôčky (527718)