Potok

Katastrálne územia

Potok 848719

Základné sídelné jednotky

Potok 24871