Potok

Katastrálne územia

Potok 848719

Základné sídelné jednotky

Potok 24871

Žilinský kraj (5) » Okres Ružomberok (508) » Potok (SK0318510955)