Potok

Katastrálne územia

Potok 848727

Základné sídelné jednotky

Lipovec 23235
Potok 24872