Potônske Lúky

Katastrálne územia

Potônske Lúky 817520

Základné sídelné jednotky

Potônske Lúky 21752

Trnavský kraj (2) » Okres Dunajská Streda (201) » Potônske Lúky (SK0211582522)