Pôtor

Časti obce

Pôtor 407872
Žihľava 407884

Katastrálne územia

Pôtor 848751
Žihľava 848786

Základné sídelné jednotky

Háj 24874
Pôtor 24875
Slatinka 24876
Vátovce 24877
Žihľava 24878