Považany

Časti obce

Kríž nad Váhom 407896
Mošovce 407902
Vieska 407914

Katastrálne územia

Považany 848808

Základné sídelné jednotky

Kríž nad Váhom 24880
Mošovce 24881
Vieska 24882