mesto

Považská Bystrica

Časti obce

Dolný Moštenec 402631
Horný Moštenec 403544
Milochov 406156
Orlové 407276
Podmanín 407707
Podvažie 407732
Považská Bystrica 407926
Považská Teplá 407938
Považské Podhradie 407940
Praznov 407987
Šebešťanová 409390
Vrtižer 400117
Zemiansky Kvašov 411164

Katastrálne územia

Dolný Moštenec 812501
Horný Moštenec 818411
Milochov 837571
Orlové 844373
Podmanín 847615
Podvažie 847763
Považská Bystrica 848832
Považská Teplá 849006
Považské Podhradie 849022
Praznov 849367
Šebešťanová 860719
Zemiansky Kvašov 873101

Základné sídelné jednotky

Cingelov laz 21249
Dedovec I 24897
Dolné lazy 24934
Dolný Milochov 23757
Dolný Moštenec 21250
Domanižanka 24885
Dušianica 24891
Dvorského laz 24760
Hliny 24890
Horné lazy - Podkostolčie 24935
Horný Milochov 23758
Horný Moštenec 21841
Jelšové 24886
Krekáčov - Kunovec 24892
Kvašovský dvor 24889
Ľahký priemysel I 28192
Ľahký priemysel II 28256
Medzijarčie 28093
Nábrežie 24884
Ondrejová 24896
Orlové 24437
Pod Dedovcom 24888
Podmanín 24761
Pod úvozom 24895
Podvažie 24776
Pod Žadovcom 24899
Považská Bystrica - stred 24883
Považská Teplá 24900
Považské Podhradie 24902
Praznov 24936
Priemyselný obvod 24893
Rozkvet I 28089
Rozkvet II 28090
Sídlisko SNP 28088
Strojárenská štvrť 24887
Strojárne 28091
Šebešťanová 26071
Šuvarovce 23759
Vrtižer 24901
Vysoká Bukovina 24898
Zákopa 24894
Zemiansky Kvašov 27310

Trenčiansky kraj (3) » Okres Považská Bystrica (306) » Považská Bystrica (SK0226512842)