Povina

Katastrálne územia

Povina 849057

Základné sídelné jednotky

Belanovci 24904
Povina 24905
Tatarovci 24906