Povrazník

Katastrálne územia

Povrazník 849073

Základné sídelné jednotky

Povrazník 24907