Pozba

Katastrálne územia

Pozba 849090

Základné sídelné jednotky

Pozba 24909