Pozdišovce

Katastrálne územia

Pozdišovce 849103

Základné sídelné jednotky

Pozdišovce 24910

Košický kraj (8) » Okres Michalovce (807) » Pozdišovce (SK0427522961)