Praha

Katastrálne územia

Praha 849111

Základné sídelné jednotky

Praha 24911