Prašice

Katastrálne územia

Prašice 849171

Základné sídelné jednotky

Duchonka 24914
Nový svet 24915
Okšov mlyn 24916
Prašice 24917