Pravenec

Katastrálne územia

Pravenec 849294

Základné sídelné jednotky

Pravenec 24929