Pravica

Časti obce

Imrov Kopec 412363
Pravica 407975

Katastrálne územia

Pravica 849324

Základné sídelné jednotky

Imrov Kopec 24931
Pravica 24932