Predajná

Katastrálne územia

Predajná 849413

Základné sídelné jednotky

Kramlište 24940
Predajná 24941