Prenčov

Katastrálne územia

Prenčov 849448

Základné sídelné jednotky

Horné majere 24945
Prenčov 24944