mesto

Prešov

Časti obce

Cemjata 414270
Kyslá Voda 414268
Nižná Šebastová 406752
Prešov 408037
Solivar 408890
Šalgovík 409297
Vydumanec 414256

Katastrálne územia

Nižná Šebastová 840955
Prešov 849502
Solivar 857301
Šalgovík 860328

Základné sídelné jednotky

Budovateľská 24952
Cemjata 23593
Čistiaca stanica 27865
Delňa 27863
Dopravný areál Nižná Šebastová 27840
Kráľova hora 28145
Kúty 27838
Kyslá Voda 28293
Nemocnica 24961
Nižná Šebastová 24095
Nižná Šebastová - Išľa 24094
Nižné lúky 27847
Nový Solivar - Sekčov 24962
Pod Bykošom 24957
Pod Kalváriou I 24953
Pod Kalváriou II 27845
Pod Rúrkami 27841
Pod Skalkou 24959
Prešov - stred 24950
Priemyselný obvod Nižná Šebastová 27839
Pri ihrisku I 24958
Pri ihrisku II 27871
Rúrky 24956
Sídlisko Družba 27860
Sídlisko Mier 27834
Sídlisko Mladosť 27868
Sídlisko Sekčov I 27850
Sídlisko Sekčov I 27850
Sídlisko Sekčov II 27851
Sídlisko Sekčov II 27851
Sídlisko Sekčov III 27852
Sídlisko Sekčov III 27852
Sídlisko Sekčov IV 27853
Sídlisko Sekčov IV 27853
Sídlisko Sekčov V - IX 27854
Sídlisko - západ 24955
Solivar 25730
Solivar I - priemyselný obvod II 27846
Solivar - priemyselný obvod I 27864
Solivar - priemyselný obvod II 28294
Soľná baňa 27861
Šalgovík 26032
Šalgovík - Hydinárske závody 27870
Šidlovec 27835
Šváby 27862
Táborisko 24960
Vydumanec 23595
Za Kalváriou 24954
Za mlynským náhonom I 24951
Za mlynským náhonom II 27866
Žliabky 27869

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Prešov (SK0417524140)