Príbelce

Časti obce

Dolné Príbelce 408049
Horné Príbelce 408051
Škriavnik 412351

Katastrálne územia

Dolné Príbelce 849634
Horné Príbelce 849642

Základné sídelné jednotky

Dolné Príbelce 24963
Horné Príbelce 24964
Škriavnik 24965