Pribeník

Katastrálne územia

Pribeník 849677

Základné sídelné jednotky

Pribeník 24967

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Pribeník (SK042B528684)