Pribeta

Katastrálne územia

Pribeta 849707

Základné sídelné jednotky

Pribeta 24970

Nitriansky kraj (4) » Okres Komárno (401) » Pribeta (SK0231501328)