Pribiš

Katastrálne územia

Pribiš 849715

Základné sídelné jednotky

Pribiš 24971