Príbovce

Katastrálne územia

Príbovce 849731

Základné sídelné jednotky

Príbovce 24973

Žilinský kraj (5) » Okres Martin (506) » Príbovce (SK0316512524)