Priechod

Katastrálne územia

Priechod 849782

Základné sídelné jednotky

Priechod 24978